REPRENDRE RUTINES DE CESNUT

Cesnut Nutrició serà l’empresa encarregada de  l’assessorament i la confecció  dels menús escolars de l’empresa  Com a Casa Menjadors . Aquesta consultoria està formada per un reconegut equip de dietistes experts en nutrició i dietètica i amb molta experiència la sector de la restau