Avís Legal

Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem que:

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. amb CIF B67032573 i domicili en C / Cato 6. 08206 SABADELL (BARCELONA) consta inscrita al Registre Mercantil RM de Barcelona tom 46007 foli 109 full b506670.

Dades de contacte:

Telèfon: +34 722.502.649

Correu electrònic: operacions@comacasamenjadors.cat

Condicions Generals d’ús del lloc web COM A CASA MENJADORS ESCOLARS SL

El nom de domini www.comacasamenjadors.cat és titularitat de i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial de www.comacasamenjadors.cat, té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta Organització realitza i dels productes i serveis que presta en matèria de menjador escolar.

L’ús d’aquest lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels productes o serveis concrets oferts a través del lloc web.

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Propietat intel-lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de COM A CASA Menjadors Escolars S.L. o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en els portals.

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de COM A CASA Menjadors Escolars S.L ..

Respecte a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer en la web, COM A CASA Menjadors Escolars S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb COM A CASA Menjadors Escolars S.L.

 

Responsabilitat

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que COM A CASA Menjadors Escolars S.L. desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Tant l’accés als portals de COM A CASA Menjadors Escolars S.L. com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

COM A CASA Menjadors Escolars S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de COM A CASA menjadors Escolars SL.

 

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, COM A CASA Menjadors Escolars S.L. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb COM A CASA Menjadors Escolars S.L

Links o hiperenllaços

La Web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a COM A CASA Menjadors Escolars S.L., ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, COM A CASA Menjadors Escolars S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre COM A CASA Menjadors Escolars S.L. i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. COM A CASA Menjadors Escolars S.L. tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al web de COM A CASA Menjadors Escolars S.L. hauran de respectar les següents condicions

 

  1. L’establiment de l’enllaç no suposarà per se cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de COM A CASA Menjadors Escolars S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.
  2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  3. COM A CASA Menjadors Escolars S.L. olla sol·licitar que és retiri 1 enllaç a su web, sense necessitat d’aplegar cap causa. En AQUEST ques, la pàgina que Hagi realitzat l’enllaç haura de procedir a su immediata supressió, tan Aviat com Rebi la Conselleria COM A CASA Menjadors Escolars S.L.
  4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

 

Protecció de Dades Personals

COM A CASA Menjadors Escolars SL es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

COM A CASA Menjadors Escolars S.L posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privadesa, i li ofereix informació ampliada del tractament de dades realitzat a través del formulari web de www.comacasamenjadors.cat:

Tractament: Formulari Web

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de sobre dades?
Identitat: COM A CASA MENJADORS ESCOLARS S.L. – B67032573
adreça postal: C/ Cato 6 , 08206 SABADELL BARCELONA
Teléfon: 937225026
correu electrònic: pereprim@comacasamenjadors.cat
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En COM A CASA Menjadors Escolars S.L. tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:
tractament dades Finalitat del tractament termini de conservacion de dades
FORMULARI WEB  

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

 

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a COM A CASA Menjadors Escolars S.L. són les següents:
tractament dades LEGITIMACIÓ TRACTAMENT
FORMULARI WEB Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
A què destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tratament dades previsió de cessions Transferencias internacionales
FORMULARI WEB Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COM A CASA Menjadors Escolars S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. COM A CASA Menjadors Escolars S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.

Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

• COM A CASA Menjadors Escolars S.L., C / Cato 6 08206 SABADELL BARCELONA, o bé per correu electrònic a despatx@comacasamenjadors.cat acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 Tratamiento: CV

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de sobre dades?
Identitat: COM A CASA MENJADORS ESCOLARS S.L. – B67032573
adreça postal: C/ Cato 6 , 08206 SABADELL BARCELONA
Teléfon: 937225026
correu electrònic: pereprim@comacasamenjadors.cat
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En COM A CASA Menjadors Escolars S.L. tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:
Tratament dades Finalitat del tratament termini de conservacion de dades
CURRICULUMS  

RECURSOS HUMANS No es prenen decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

 

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a COM A CASA Menjadors Escolars S.L. són les següents:
Tratament dades LEGITIMACIÓ TRACTAMENT
CURRICULUMS Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
A què destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tratament dades previsió de cessions termini de conservacion de dades
CURRICULUMS Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COM A CASA Menjadors Escolars S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. COM A CASA Menjadors Escolars S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.

Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

• COM A CASA Menjadors Escolars S.L., C / Cato 6 08206 SABADELL BARCELONA, o bé per correu electrònic a despatx@comacasamenjadors.cat acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Cookies

El lloc web de COM A CASA Menjadors Escolars SL utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida de estadístiques. En concret, s’utilitzen les següents Galetes:

_gat_gtag_UA_130287388_1  (Google analytics) 1 mes de durada

PHPSESSID         (propia de wordpress) (Aquesta galeta és usat pel llenguatge de encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades al servidor web.) Fins que finalitza la sessió.

wordpress_8bbaffd571cc430de26ca8bba03f5f13 Propia de wordpress) (Aquesta galeta és usat pel llenguatge de encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades al servidor web.) Fins que finalitza la sessió.

 

COM A CASA Menjadors Escolars S.L mostra informació sobre la seva Política de galetes amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.

 

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Accepta galetes. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les galetes, conèixer la Política de galetes de INCIBE i modificar la configuració del seu navegador per a restringir o bloquejar les galetes de INCIBE en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies pot veure reduïdes les funcionalitats del web.
  • Seguir navegant o moure per la barra de desplaçament: en aquest cas considerem que accepta el seu ús.

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de COM A CASA Menjadors Escolars S.L o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies al seu navegador a través d’eines com les següents:

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, COM A CASA Menjadors Escolars SL i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de COM A CASA menjadors Escolars SL

Scroll to Top
Som aqui pel que necessitis
Hola! Benvingut/Benvinguda a Com a Casa Menjadors Escolars.
Necessites més informació?