"L'infant és el principal protagonista"

La nostra formació i experiència en el món del lleure ens fa conscients de la diversitat de conflictes que sovint sorgeixen en aquest espai, i per això creiem fermament en la importància de treballar aspectes com la resolució de conflictes de manera positiva mitjançant un espai de diàleg i acompanyament emocional, doncs tot plegat ens fa pensar en la proposta d’un projecte que abraci les diferents dimensions que integren la personalitat de l’infant i que pugui atendre la diversitat.
Concebre l’infant com el protagonista de tots els processos i activitats, educar en la creativitat i formar persones versàtils, amb confiança en les seves possibilitats i preparades per fer front als reptes i canvis que viuen en la seva vida quotidiana, són elements claus del nostre projecte pedagògic.

La línia pedagògica estarà completament lligada a la mateixa línia de l’escola, sempre proposant activitats que permetin continuar amb el creixement dels infants dins del temps educatiu que s’ocupa. 

Són objectius que cal concretar curs rere curs i adaptarlos a les diferents edats i necessitats dels infants:

– Prendre consciència de la importància de mantenir una alimentació equilibrada.

– Fomentar els hàbits d’autonomia personal.

– Interioritzar hàbits i rutines d’higiene i alimentació.

– Fomentar el respecte cap a l’entorn, el material i les persones que ens envolten.

– Estimular el desenvolupament de les habilitats socials per a una bona convivència.

– Fomentar la participació, tant en l’estona de l’àpat com en els jocs i activitats de lleure.

Scroll to Top
Som aqui pel que necessitis
Hola! Benvingut/Benvinguda a Com a Casa Menjadors Escolars.
Necessites més informació?