NUTRICIONISTA I DIETISTA

A Com a Casa Menjadors Escolars comptem amb una professional diplomada en nutrició humana i dietéctica al CODINUCAT amb número de col·legiada CAT000460, la Lourdes Bàguena, que és l’encarregada d’el·laborar els “Menús Basals” mensuals de les escoles, aixi com totes les derivacions del menú basal, per intol·leràncies i al·lèrgies, o d’altres necessitats.

Des de Com a Casa Menjadors Escolars, proposem un protocol d’actuació molt clar i concret, tant per a l’el·laboració dels menús de dietes “culturals”, al·lèrgies i/o intoleràncies, i dietes “astringents”, com per al servei d’aquests menús per part del monitoratge.

Menú No Porc
Menú No Peix
Menú No Carn
Menú Vegetarià
Menú No Gluten
Menú No Lactosa- PLV
Menú No Ou.

Per gestionar correctament la informació i les actuacions envers els infants amb al·lèrgia/intolerància alimentària, malaltia o motius culturals, és imprescindible que tot els personal, tant dels equips de cuina com de monitoratge, rebin la formació especifica corresponent i segueixin uns protocols d’actuació prèviament establerts. Aquestes formacions les imparteix la nostra professional en nutrició i dietética a tots els equips dels centres educatius en els quals oferim el nostre servei. Tanmateix, aquesta persona també és l’encarregada de supervisar el compliment d’aquests protocols, i de fer el seu seguiment per tal d’actualitzar els protcols en el cas que fos necessari. 

Scroll to Top
Som aqui pel que necessitis
Hola! Benvingut/Benvinguda a Com a Casa Menjadors Escolars.
Necessites més informació?