Promoure una alimentació conscient en els infants, i acompanyar-los en el procés de menjar, és important per a que siguin capaços de gaudir dels aliments, mostrin una actitud correcta davant el menjar, i aconsegueixin adquirir uns hàbits saludables. 

A MENJAR TAMBÉ S’APRÈN, I AQUEST ÉS UN DELS NOSTRES REPTES!

Leave Your Reply